Met Politieperskaart wél voorbij het roodwitte lint

Bij menig incident brengt de politie terecht de bekende roodwitte linten aan. Zodat de hulpdiensten ongehinderd hun werk kunnen doen – en burgers geen gevaar lopen. Te vaak echter zijn er agenten die journalisten met Politieperskaart ook achter het lint houden. Deze video maakt duidelijk dat dit beslist geen vanzelfsprekendheid is. Genoemde journalisten hebben – uitzonderingen daar gelaten – het recht om voorbij het lint hun werk te doen.
Geachte politiemensen: gaarne hier kennis van nemen en ernaar handelen.

Geef een reactie