Kermismaatregelen

Op de eerder gedane oproep ‘wat is volgens u een goede maatregel?’ – naar aanleiding van het bericht uit het college van B&W dat de afgelopen kermis zoveel problemen heeft opgeleverd dat maatregelen noodzakelijk zijn c.q. de kermis naar dorpse maat moet worden teruggebracht – zijn er diverse antwoorden gekomen. Zowel via de mail, telefoon, social media als ‘aan het tuinhek’ en op straat – waarbij een aantal werd voorzien van ‘maar niet mijn naam noemen!’ …

Voordat u begint de roepen ‘Oh, Oog wil dit of wil dat …’ – dit is van Oogzijde enkel en alleen een journalistieke opsomming. Dus gaarne geen bedreigingen (zoals een aantal jaren geleden …) En graag ook in gedachten houden dat het hier niet gaat om de vraag of het nou wel of niet drukker was en wel of niet grimmiger en of het misschien allemaal wel meeviel.

Het gaat erom dat er kennelijk informatie is op grond waarvan het college tot eerder genoemde conclusie is gekomen. Daarbij: het is niet waarschijnlijk (bij geen enkele verandering) dat de kans op grimmigheid en escalatie weer zal afnemen. Zeker is in ieder geval wel dat de kans dat de politie niet meer maar juist minder aanwezig zal zijn, vrijwel 100% is.

Ofwel: de gemeente zal het vanaf komend jaar meer dan voorheen zelf moeten doen. En ‘het’ is vooral: omgaan met hedendaags gedrag en consumptiepatronen van minderheden waarvan meerderheden grote (over)last kunnen hebben.
Dus dat in het snotje houdende, zou de vraag kunnen zijn: wachten we totdat het gierend uit de klauw loopt, of komt er preventief beleid + maatregelen? Waarbij de overlevingskans van kermis/feestweek in het tweede geval beduidend groter zal zijn dan in het eerste.

Geef een reactie