Gedicht

De zwijgende zwoeger

de pluriforme ploeger

tot zijn spijt opgeleid tot

uitgevreten boerenzoon

verwaaide stakker op de akker

van gewone generaties voor hem

kansloos als hij aan de stamboom vecht

geen aspirant-agent

geen biologisch virtuoos

geen toekomst met wat troost

maar vitriool die zijn ziel blauw verkleurt

en al wat blaft en meurt naar stem om recht

wil en zal hij bijlend doodslaan in de kou

op de deel vol mismaakte suikerbieten

– hij boer zoekt jouw vrouw.

Geef een reactie