Gedicht

De tijd – altijd al vaag
een nooit gestorven vraag
over zijn niet zijn – de tijdloosheid
verborgen in de grijze lucht
wordt eeuwig nagejaagd
maar eindt nergens nooit meer
dan in betraande tijdelijkheid
en daarna toch de werkelijkheid
van zucht en snik – de nieuwe tik
die men nimmer kennen zal.
legetijd - 1

De bank

De bank die als de zon de avond brengt
een peinzende passant zal dragen
die zich mogelijk af gaat vragen
welke heugenis zo aan de engrand staat;
die wellicht kijken zal naar hun geleefde tijd
de namen langs zich heen laat gaan
maar geraakt is door deez’ genegenheid
en geroerd en in gedachten verdergaat
– de bank, de eeuwigheid daar achterlaat.

Boekenweek!

Vandaag van start. Bij besteding van 15 euro krijgt u het Boekenweekgeschenk Wat wij zagen van Hanna Bervoets. Los verkrijgbaar is het Boekenweekessay De Genocide Fax van Roxane van Iperen. En daarnaast …
boekenweek - 1

… is ook verkrijgbaar Kathedralisme. Velen zullen daar ook in lezen dat het maken van een pas op de plaats wellicht zo gek nog niet is. De Blaricumsche Boekhandel is op zaterdag geopend tot 17 uur.