Geen 8e Midwintervuur

‘Mede vanwege de milieubezwaren tegen de verbranding van kerstbomen’ heeft Rotary-Centaurea (al eerder) besloten aan het Blaricums Midwintervuur in 2020 geen vervolg te geven. De club is op zoek naar een andere combinatie van activiteit/goed doel dat kan worden ‘omarmd.’

Geef een reactie