Onderling ravijn – vol stront en venijn

De Blaricumse Onderlinge was hedenavond in het Vitus in vergadering bijeen. Hét agendapunt – ontbinding van de vereniging en verdeling van het vermogen over de leden – is vanwege verregaande (en schrijnende) onduidelijkheid over de consequenties doorgeschoven naar een volgende vergadering. Over andere zaken (zie foto en eerder bijvoorbeeld het integraal voorlezen van een brief van de (wegens ziekte afwezige) voorzitter die zich ernstig gepasseerd en geschoffeerd voelt door andere bestuurders) werd wel gestemd. Die brief moet u zelf maar zien op te duikelen.
Voor zover het mogelijk was om in de draaikolk van de van alle kanten aanstormende tsunami’s van verwijten, beschuldigingen, verdachtmakingen, ontkenningen, dreigende juridische stappen met bijbehorende claims, strontgooierij en vergadertechnisch onvermogen het journalistieke oordeel objectief waarnemend te houden, kan worden geconcludeerd dat het de vereniging gierend ontbreekt aan een adequaat en vertrouwenwekkend bestuur en dat het waarschijnlijk is dat de leden (verzekeringnemers) bepaald niet unaniem maar wel in (kleine) meerderheid gaan beslissen voor ontbinding. Daarbij en daarnaast bestaat de kans dat toezichthouder De Nederlandsche Bank gaat ingrijpen.

2 gedachten over “Onderling ravijn – vol stront en venijn

 1. Het was o.i. een heel “bijzondere” vergadering, waarbij de leden beter voorbereid en op de hoogte waren, dan het bestuur.
  Wij gingen met een grote onrust weg, omdat het niet eens zeker is, of wij per 1 april nog wel zijn verzekerd. Zelfs daar waren de meningen over verdeeld! En dat in deze omgeving , waar iemand het leuk vindt om de boel in de fik te steken.
  Voor de duidelijkheid, dit is geen 1 april mop.

  Trudy en Maarten van der Veen

 2. Maarten dit is een prachtige site waarop we magnifieke foto’s van ons dorp en over de natuur kunnen zien, maar het is niet het medium via welke de Onderlinge communiceert.
  De Onderlinge kan je alvast geruststellen, maar kom rustig naar het kantoor van de leden, waar je onder het genot van een kop koffie de aan jullie toegestuurde brieven van 29 dec. 2011 en 13 febr j.l. nog eens voorgelegd kunnen worden.

  Groet,

  Jacobus Vos B.O.

Geef een reactie