Oog op Blaricum

31 mei 2017

Binnenkort in het bestuurstheater: de blauwe zone-evaluatie!

Filed under: kwesties,nieuws — Oog op Blaricum @ 15:23

Die mag zes roodjes gaan kosten – en de gemeente weet (wist) eigenlijk niet hoe die evaluatie aan te pakken. Daar was een stevige VVD-motie voor nodig (zie onder) om er wat handjes en voetjes aan te geven. Maar voldragen is het verhaaltje natuurlijk niet … Want:
– er wordt geen onderzoek gedaan naar de ervaringen van de winkeliers met de blauwe zone – feit is dat op een recente BOV-bijeenkomst meerdere winkeliers lieten weten ‘het sinds de komst van de blauwe zone toch wel wat stiller te vinden’ …
– er wordt geen onderzoek gedaan naar de verkeersbewegingen in het centrum van Blaricum-Dorp – feit is dat het velen is opgevallen dat het aantal verkeersbewegingen met auto’s is toegenomen … hetgeen ten nadele is van overige verkeersdeelnemers, ten nadele is van de verkeersveiligheid en ‘dorpsrust’, ten nadele is van het milieu/luchtkwaliteit/duurzaamheid en haaks staat op een der ambities in de Strategische Visie 2030.

Voorts is het zo dat de geplande evaluatie de status gaat krijgen van 1-meting, aansluitende op de nul-meting van juni 2016. En u en wij weten allemaal nog wel dat de gemeente (wethouder Boersen) die nul-meting eerst niet op tafel wilde leggen en vervolgens wel, maar alleen met de wetenschappelijke belachelijkheid dat een nul-meting pas zinvol is en betekenis heeft als er een 1-meting aan wordt gekoppeld … Dat was/is extra dwaas omdat die nul-meting aangaf dat er (toen er nog geen blauwe zone was) overal en altijd een of meer vrije parkeerplaatsen waren, ergo dat er in het centrum van Blaricum-Dorp geen parkeerprobleem bestond. Die conclusie wilde Boersen c.s. niet trekken, immers de blauwe verf moest en zou komen – als blijk van bestuurlijke eh … slagvaardigheid. LOL.

Wordt vervolgd.

1 Comment »

  1. Voor wij de blauwe zone hadden en er geen parkeerplaatsen vrij waren, ben ik vaak door gereden naar huizen om mijn boodschappen te doen. Nu zijn er tenminste vrije parkeerplaatsen en doe weer mijn boodschappen in Blaricum.

    Comment by Kruijff — 31 mei 2017 @ 19:04 | Beantwoorden


RSS feed for comments on this post.

Geef een reactie

Powered by WordPress.com.

%d bloggers liken dit: