Oog op Blaricum

19 juli 2017

OogVlog – BVV-gate (6) … De Ontknoping

Filed under: journalistiek (tekst),kwesties,nieuws — Oog op Blaricum @ 17:00

Tekst meelezen onder de vlog.

3 Comments »

 1. Wat een giller ! … Het Blaricums bestuurlijk gepeupelte kan met een gerust hart op vakantie … Want na de vakantie is het waarschijnlijk wéér vakantie … Prettige Vakantie !

  Comment by M. Nobel — 19 juli 2017 @ 17:11 | Beantwoorden

 2. Geen reactie? Ik ook niet op mijn brief.

  Comment by langemensen — 19 juli 2017 @ 22:23 | Beantwoorden

 3. Beste raadsleden,

  U bent het hoogste orgaan van de gemeente!

  Laat u vooral niet door de laatste strohalm van de griffier de mond snoeren. De wettelijke circulaire is van hogere rangorde en van latere datum.Onderstaand treft u de eigen woorden aan van de griffier in zijn recent geschreven memo aan iedereen.
  Een paar omschrijvingen:

  De raad heeft in de vergadering van 24 januari 2017 wellicht niet expliciet besloten tot bekrachtiging van de voorlopig opgelegde geheimhouding.
  niet geheel volgens de wet lijkt te zijn toegepast.
  ook al voldoet deze mogelijk niet meer geheel aan de wettelijke eisen.
  We zijn ons er van bewust dat er een spanningsveld zit tussen de informatieplicht aan de raad (die heilig is!) en het feit dat er dan geen wezenlijke regie meer is op het wel of niet openbaar maken van die informatie. Dit is een onderwerp waar we zeker nog heel goed over door moeten praten met elkaar. Zowel met betrekking tot het toepassen van de correcte wet- en regelgeving, als wat dat betekent voor het in vertrouwen (lees onder geheimhouding) delen van informatie tussen raad en college en de consequenties die dat kan hebben.

  Gewoon openbaar maken en laat de gemeente dan maar een procedure aanspannen.
  De heer Rob Bruintjes en de VVD moeten gewoon alles openbaar maken.
  Wat is het antwoord op de door de VVD gestelde vragen?

  De rechter zal dit dan wel in lijn met andere argumenten dan de griffier beweert beoordelen.

  De griffier wens ik veel ethische en morele sterkte met zijn vanuit intimidatie gestuurde betoog en bovendien in strijd met de wet en grondwet.

  Hendrik-Jan Kamerbeek

  6. Wat betekent dit nu voor uw raad?

  De raad heeft in de vergadering van 24 januari 2017 wellicht niet expliciet besloten tot bekrachtiging van de voorlopig opgelegde geheimhouding, maar als ‘regisseur van de geheimhouding’ wel (in meerderheid) bepaald welke documenten niet aan derden kunnen worden verstrekt. Dat de geheimhouding niet geheel volgens de wet lijkt te zijn toegepast, wil nog niet zeggen dat alle informatie openbaar gemaakt mag/moet worden naar derden. Als informatie wordt versterkt handelen raadsleden dus in strijd met het in meerderheid genomen raadsbesluit. Bovendien horen raadsleden zich te houden aan de Gedragscode voor leden van de gemeenteraad; op grond van artikel 3, lid 1 dient een raadslid zorgvuldig en correct om te gaan met informatie waarover hij uit hoofde van zijn raadslidmaatschap beschikt. Ingevolge lid 2 van voornoemd artikel verstrekt een raadslid geen informatie die vertrouwelijk of geheim is. Daarnaast hebben de raadsleden zich gecommitteerd aan de interne procedure omtrent het opleggen van geheimhouding, zoals deze in onze gemeente geldt, ook al voldoet deze mogelijk niet meer geheel aan de wettelijke eisen.

  Tot slot:

  We zijn ons er van bewust dat er een spanningsveld zit tussen de informatieplicht aan de raad (die heilig is!) en het feit dat er dan geen wezenlijke regie meer is op het wel of niet openbaar maken van die informatie. Dit is een onderwerp waar we zeker nog heel goed over door moeten praten met elkaar. Zowel met betrekking tot het toepassen van de correcte wet- en regelgeving, als wat dat betekent voor het in vertrouwen (lees onder geheimhouding) delen van informatie tussen raad en college en de consequenties die dat kan hebben.

  Comment by Kamerbeek, Hendrik-Jan — 19 juli 2017 @ 22:29 | Beantwoorden


RSS feed for comments on this post.

Geef een reactie

Powered by WordPress.com.

%d bloggers liken dit: