Aardig dorpsgezicht – nog wel …

Hoek Verbindingsweg/Middenweg: nu staan daar vijf woningen van de eerste generatie ‘sociale woningbouw voor bejaarden’. Begin 2000 verkocht door de gemeente aan De Alliantie. Berichten over recente planvorming wijzen erop dat de vijf in tegenstelling tot de andere Alliantie-woningen niet zullen worden gerenoveerd maar plat gaan (‘te oud, voldoen niet meer aan de eisen’) en dat er zodanig zal worden teruggebouwd dat het groen plus bomen plus beeld verdwijnen en er in totaal tien woningen in U-vorm komen. Niet alle omwonenden zijn blij (‘waar laat je al die auto’s?’); volgens wethouder Boersen is dit evenwel nodig vanwege de behoefte aan sociale woningen in het Dorp.
Wordt vervolgd en gevolgd.

3 gedachten over “Aardig dorpsgezicht – nog wel …

  1. Schandalig . Kom in actie beste mensen . Laat dit niet doorgaan . Op de hoek Polweg en St. Josephweg zitten deze schandalige plannen ook al in de koker . Buurtgenoten en echte Blaricummers ,vorm een actiegroep ,neem allemaal gezamenlijk een advocaat in de arm . . Reactie van Maria Piel .

  2. hele maal mee eens. Waarom zoveel ruimte voor sociale woningen in het oude dorp. Voor senioren woningen wellicht wel, rest kan prima in de Bijvanck of Blaricummermeent. Overigens is de houdbaarheid van wethouder Boersen al heel heel lang verlopen.

Geef een reactie