7 gedachten over “Hiervan gaan mensen door het lint

  1. thank you … It is actually my garden and the reason for the ribbon is to keep the dogs out from defecating in the plot as has happened in my guarden on numerous occasions when i used a simple cord, obviously to no avail. Funny that there is no mentioning that this is done to make the place beautiful again as the grass seeds have just been sown and all of this will come out once the green grass is back. Also i have repaired the road that was destroyed by the multiple cars that were parked there before my purchase. Do these people have nothing better to do ?

   Oog: u vindt het toch niet erg dat u gewoon in het Nederlands een antwoord krijgt? wellicht kan een van uw buurtgenoten (zonder hond) het even vertalen.
   – Hondenpoep in de berm die niet is opgeruimd is vervelend, maar geen reden om de berm voor uw huis af te zetten.
   – Het beleid van de gemeente Blaricum t.a.v. bermen is deze ruw en ongecultiveerd te laten, passend bij het agrarische karakter van het Dorp. Uw ‘make the place beautiful again’ is in Blaricummer ogen de boel vooral weer lelijk maken.
   – De berm is openbare grond en daar heeft u niets over te zeggen en vooral ook niets mee te doen. Die berm voor uw huis is van ons allemaal en dan geldt het voorgaande punt: laat de berm ruw en ongecultiveerd. Voor die groene lakentjes is wonen in Brasschaat of Florida beter.
   – Wat wij te doen hebben: ondermeer proberen te voorkomen dat de gemeente wegglijdt in smakeloosheid, plastic uniformiteit, Disneyficatie en verwordt tot een wereldje waar brutaliteit, grote bek, veel geld en gebrek aan fatsoen de sfeer (nog verder gaan) bepalen.

   Maar laten we het hier vooral aardig en beschaafd houden, met respect voor afspraken, cultuur, karakteristiek en de natuur. Als u nog een toelichting wilt, komt Oog u die gaarne en coronaveilig geven.

   Like

 1. Gemeente Blaricum heeft een Bijenconvenant ondertekend wat o.m. inhoudt dat bermen insektenvriendelijk ingericht worden .Als iedere inwoner met een berm in het voorjaar gecertificeerd bloemenmengsel voor bijen en vlinders inzaait komen er mooie bermen en meer biotoop voor insekten . In het najaar heeft het ingezaaide bloemenmengsel een natuurlijk afsterfproces Zachte bermen dienen niet voor parkeren . Reaktie van Maria Piel .

  Like

 2. Dames en heren… Schieten we niet een beetje door? Blaricum is een mooi dorp en heeft iedereen veel te bieden, de bloemen en bijtjes, maar vooral ook de inwoners! Zullen we niet gevaarlijk gaan stigmatiseren in een snel veranderende wereld? Laten we het vooral gezellig houden! Ik zie wel heel veel brandnetels, metershoog bermgras en ander ongerief. Dan liever wat verzorgder. We wonen hier niet in de Oostvaardersplassen.

  Oog: degene die doorschiet is hij/zij die de berm voor zijn/haar woning kaapt (illegale handeling) en deze doorgaans zonder overleg met de buurt cultiveert c.q. verfraait (dus beschadigt, vandaliseert) – maar dan enkel en alleen om het aanzien van eigen woning en zichzelf nog iets op te krikken. Ruwe bermen zijn onderdeel van de dorpse cultuur en karakteristiek en bestuurlijk als zodanig gedefinieerd. Wie is de bermkaper om de democratische spelregels naast zich neer te leggen? Dus inderdaad: laten we het gezellig houden, en laten we de openbare ruimte houden zoals die is bedoeld; laten we niet alleen bomen maar ook de bermen beschouwen als ecologisch erfgoed. En laten we die vooral met rust laten.

  Oog2: zoals elke echte Blaricummer heeft Oog diverse dorpsgenoten in het netwerk met een zeis, die ‘heel veel brandnetels, metershoog bermgras en ander ongerief’ met een paar halen hebben verwijderd. Als meneer Feekes nu even laat weten waar als dat (puur natuurlijke) ongerief staat, dan komen wij wel even met zo’n zeis.

  Like

 3. Die bestuurlijke definitie kwam voornamelijk voort uit kostenbesparing met cultuur als acceptabel excuus. Nu grijpen de ‘echte’ Blaricummers, gewapend met zeisen de macht? Laten we het maar op een bermbrandje houden. 😄

  Oog1: ‘Die bestuurlijke definitie kwam voornamelijk voort uit kostenbesparing met cultuur als acceptabel excuus.’ – beschamende onzin.

  Oog2: zoals elke echte Blaricummer heeft Oog diverse dorpsgenoten in het netwerk met een zeis, die ‘heel veel brandnetels, metershoog bermgras en ander ongerief’ met een paar halen hebben verwijderd. Als meneer Feekes nu even laat weten waar als dat (puur natuurlijke) ongerief staat, dan komen wij wel even met zo’n zeis.

  Like

 4. Tot in de eerste helft van de 20-ste eeuw was ieder landschap gekenmerkt door karakteristieke graslanden en bermen. Daarna volgde een sterke achteruitgang. Natuurmonumenten en andere natuurorganisaties probeerden in de jaren zeventig van de vorige eeuw te redden wat er te redden viel. Door bemoeienissen van Professor dr. P. Zonderwijk kwam het nieuwe bermbeheer in opkomst. Dat leidde tot bloemrijke bermen met vele zeldzame soorten. Ook in het stedelijk gebied begon vanaf begin jaren tachtig een ander beheer in zwang te raken .Een ander beheer wat het Bijenconvenant met zich meebrengt is geen onkruidbestrijdingsmiddelen gebruiken en 2x tijdens het warmste halfjaar maaien , waarbij de bodem niet beschadigd wordt De gemeente Blaricum houdt zich hieraan . Het siergras wat door sommige gezaaid wordt gedijt alleen als van te voren de grond bewerkt is . En is dat siergras eenmaal boven de grond wordt er kwistig met onkruidbestrijdingsmiddelen gewerkt om z.g. onkruid teniet te doen .. Elke week wordt dat Brasschaatveldje ook nog gemaaid. Bovenstaande rituelen kloppen niet met de uitgangspunten van het ondertekende Bijenconvenant door de Gemeente . De gemeente Blaricum zou de dienende rol voortvloeiend en inherent aan het Bijenconvenant kunnen uitvoeren door korenbloem,klaproos,wilde marjolein,kleine tijm,grote tijm,witte klaver , zwarte komijn ,malva,witte honingklaver,echte koekkoeksbloem etc. in te zaaien . Samengaand met een verbod op het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in bermen en het maaien van bermen meer dan 2x per warmste halfjaar door particulieren . Brandnetel is lekker in de soep . Reaktie van Maria Piel .

  Like

Laat een reactie achter op Letop Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s