Oog-TV: Angelus Domini van Vituskerk

De renovatie van het uurwerk van de Vituskerk heeft het mogelijk gemaakt de traditie van het Angelus Domini te herstellen. Het staat voor Engel des Heren en is een katholiek gebed dat van oudsher driemaal daags wordt gebeden: om 06:00, 12:00 en 18:00 uur. Dit wordt aangekondigd door het luiden van een klok. De Vituskerk heeft ervoor gekozen het luiden van het Angelus te laten plaatsvinden om 12 uur ’s middags en 6 uur ’s avonds.

U hoort eerst de twaalf slagen van het middaguur, daarna het Angelus: drie keer drie slagen en daarna een flink aantal slagen kort achter elkaar.