4 gedachten over “Hoe dorps …

 1. Hebben deze mensen zelf geen kinderen? Bovendien zegt art 2.19 van de APV Blaricum dat dit ten strengste verboden is.
  Artikel 2.19 Gevaarlijk of hinderlijk voorwerp

  1.
  Het is verboden op, aan of boven het voor voetgangers of (brom)fietsers bestemde deel van de weg op enigerlei wijze prikkeldraad, schrikdraad, puntdraad of andere scherpe voorwerpen aan te brengen of te hebben hangen lager dan 2,2 meter boven dat gedeelte van de weg.
  2.
  Het verbod geldt niet voor prikkeldraad, schrikdraad, puntdraad of andere scherpe voorwerpen, die op grotere afstand dan 0,25 m uit de uiterste boord van de weg, op van de weg af gerichte delen van een afscheiding zijn aangebracht.
  3.
  Voor de toepassing van dit artikel wordt onder weg verstaan wat artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994 daaronder verstaat.
  4.
  Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.

  Oftewel gemeente: waar is uw slagkracht?

 2. In Blaricum wordt met gretigheid de rode loper uitgerold voor egoisten op het criminele af en cultuurbarbaren die karakteristieke woningen in mooie oude tuinen opkopen om vervolgens te vernietigen ,enige jaren in een snel opgetrokken kabaz- of prefaboptrekje te wonen en dit weer voor een royaal bod van de hand te doen . Deze figuren worden niet aangepakt ,deze figuren worden gekoesterd door degenen die zich hautain bestuurder van Blaricum noemen . Reaktie van Maria Piel .

Geef een reactie