Drie lintjes

Rob Croese is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden; Jacqueline Gesink en Gerard Ploeger zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Meneer Rob Croese 

Rob Croese, die wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden, werkt sinds 1990 bij de Nationale Politie (en de voorgangers ervan), momenteel als Projectleider Grens & Veiligheid. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden wordt uitgereikt aan militairen die actief zijn of als militair actief zijn geweest. 

Rob bekleedde in de loop der jaren verschillende functies, zoals plaatsvervangend hoofd van de Parketpolitie Amsterdam en projectleider bij de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland.

Vanaf 2011 was hij manager uitzendingen, plaatsvervangend teamleider van het Team Internationale Politieuitzendingen en teamleider bij het Landelijk Internationaal Rechtshulpcentrum. In deze functie reisde Rob regelmatig naar crisisgebieden als Afghanistan en Georgië.

Tussen 2006 en 2020 was Rob Croese nationaal vertegenwoordiger bij het European Civil Protection Framework van de Europese Unie. Hij was hier namens Nederland noodhulpcoördinator en zette zich in om de Europese samenwerking op het terrein van rampenbestrijding te verbeteren. Dit bracht Rob in Albanië, tijdens zware overstromingen in dat land, en als waarnemer in Moldavië.

Naast zijn politiewerk is Rob sinds 2008 reserve-majoor bij het Wapen der Infanterie van de Koninklijke Landmacht. Verdiensten van Rob in deze context zijn onder meer zijn werk als pelotonscommandant en begeleiding van jonge professionals bij hun kennismaking met de krijgsmacht.

In het verlengde hiervan zet Rob zich onbezoldigd in als coördinator en aanspreekpunt voor veteranen in Blaricum. Hij is mede-organisator van de jaarlijkse BEL-veteranendag en de jaarlijkse dodenherdenking.

En sinds een aantal jaren werkt hij mee aan het televisieprogramma ‘Missie MAX’. Omroep MAX maakt dit in samenwerking met Defensie en Politie, om familie en vrienden van militairen en politiefunctionarissen de mogelijkheid te bieden hen te bedanken voor hun inzet in binnen- en buitenland.

Mevrouw Jacqueline Gesink – Blickman 

Jacqueline Gesink – Blickman wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij was tot het najaar van 2020 betrokken bij de Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF), een internationale non-profitorganisatie die onderzoek ondersteunt en financiert op het gebied van diabetes type 1. 

Jacqueline begon haar inzet voor de JDRF als vrijwilliger. Tussen september 2018 en september 2020 werkte zij voor de stichting als projectmanager, eventmanager en communicatiemanager.

In het Gooi zette Jacqueline zich in de loop van de tijd op diverse manieren in als vrijwilliger. Bijvoorbeeld bij de Larensche Mixed Hockey Club, waar zij van 2008 tot 2013 de jongste jeugd begeleidde en enthousiast maakte voor hockey als sport en spel.

En in Blaricum is Jacqueline Gesink – Blickman sinds 2010 een steunpilaar voor het dorpsblad hei&wei. Vanaf haar aantreden maakt zij deel uit van het bestuur van de Stichting Dorpsblad Blaricum en is zij verantwoordelijk voor het secretariaat. Daarnaast ontfermt zij zich over sponsoring en advertenties.

Zij speelde bovendien een belangrijke rol in de opbouw van de samenwerking met de gemeente Blaricum. Dit leidde ertoe dat hei&wei sinds 2010 de officiële berichten van de gemeente bevat.

Sinds 2015 is Jacqueline voorzitter van het bestuur van hei&wei. Zij is verantwoordelijk voor de contacten met onder meer de eindredactie, de grafisch vormgever, de drukker en de burgemeester. Zij stuurt de tweede secretaris, de penningmeester en de kascommissie aan. En ze speelde in 2022 een belangrijke rol bij de totstandkoming van de vernieuwde website van hei&wei.

Meneer Gerard Ploeger 

Gerard wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, als erkenning voor zijn tomeloze inzet in Blaricum op diverse terreinen.

Van 1967 tot 2017 zette Gerard zich in voor tafeltennisvereniging Vitus. Hij hielp enthousiast mee bij het bedenken en uitvoeren van activiteiten, en – vanuit zijn vakgebied fysiotherapie – bij het oplossen van blessures en ander lichamelijk ongemak.

In 2004 werd Gerard voorzitter van het bestuur van de Blaricumse Lawn Tennis Club (BLTC). Hij onderhield de contacten met de landelijke tennisbond, voerde contractonderhandelingen, was aanspreekpunt voor de gemeente, sloot sponsorcontracten af en introduceerde informatietechnologie.

En tussen 2012 en 2020 was hij bestuurslid en later voorzitter van de Stichting Tennis Squash Blaricum, houder van de erfpachtcontracten van de BLTC en LTV De Bijvanck.

In 2006 nam Gerard Ploeger zitting in het bestuur van de toen net opgerichte Stichting Promotie Blaricum; sinds de zomer van 2018 is hij er voorzitter van. In deze nieuwe leiderschapsrol zoekt Gerard altijd naar verbinding en nieuwe ideeën, en helpt actief mee bij diverse activiteiten.

Last but not least was Gerard ruim 35 jaar actief in de organisatie van het jaarlijkse Blaricumse Sinterklaasfeest – inclusief de glansrol van dorps-Sint, tijdens de intocht in november, tussen 1987 en 2021.

Een gedachte over “Drie lintjes

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s