Oog op Blaricum

1 maart 2017

Raadslid Rob heeft wat te zeggen

Filed under: bestuur,gesprekje,kwesties,opinie,politiek — Oog op Blaricum @ 15:13

Reactie burgemeester Joan de Zwart-Bloch:
‘… als je nog eens wat oppikt op straat over de nevenfuncties van de burgemeester van Blaricum, mag je naar de pagina met mijn functies en nevenfuncties op onze website verwijzen. Alle “20” functies zijn onbezoldigd en gerelateerd aan mijn hoofdfuncties. De profielschets voor een/de burgemeester van Blaricum in 2007 en in 2013 geeft expliciet aan dat een actieve inzet van de burgemeester in de Regio verwacht wordt, daarnaast wordt een landelijk netwerk over het algemeen ook op prijs gesteld.’

Oog-reactie:
‘Bijbaan is bijbaan en onderdeel van functie/portefeuille is wat anders.’

3 Comments »

 1. Als ik zo naar de prestaties van ons bestuur kijk ligt het tweede argument voor een fusie ook al op tafel.

  Oog: en het derde is kwaliteit(tekort) en het vierde (gebrek aan) vertrouwen – wat volgt?

  Comment by peter j. bos — 1 maart 2017 @ 15:55 | Beantwoorden

 2. Ik sluit mij graag aan bij Rob en Peter. Er wordt volledig voorbij gegaan aan wat de ‘wil’ is van de bewoners van de Gemeente. De bewoners van Blaricum zouden wel eens lelijk verrast kunnen gaan worden in de naaste toekomst met de HOV plannen van de Provincie. Respectievelijk 20 en 10 bijbanen, is werkelijk te gek voor woorden.

  Comment by Robert Tiel — 1 maart 2017 @ 16:18 | Beantwoorden

 3. Als burger van Blaricum vind ik het ergerlijk en voor de burgemeester kwetsend dat zij ongenuanceerd wordt aangevallen op het aantal
  van haar onbetaalde nevenfuncties, zonder dat aard en omvang van deze functies en het belang ervan voor de gemeente in
  beschouwing wordt genomen.

  Oog: vooral u als oud-gemeentesecretaris zou toch nog een beetje moeten kunnen begrijpen hoe de vork in de steel zit – in ieder geval blijkt uit uw woordkeuze dat u het stemmingmakende gemanipuleer en de systeem-beschermende partijdigheid nog niet hebt losgelaten

  Comment by Adrie van Zon — 3 maart 2017 @ 13:12 | Beantwoorden


RSS feed for comments on this post.

Geef een reactie

Powered by WordPress.com.

%d bloggers liken dit: