Kermisstaking en geldkwestie

Wie zijn oren op straat en social media te luister legt, ervaart vooral veel boosheid over het zogenaamde kermisbesluit – zaterdagavond geen bijzondere activiteiten door en bij de horeca. Oog blijft weg van de roep om vervroegde gemeenteraadsverkiezingen, blijft weg om de roep om een nieuwe politieke partij – ‘eentje die wél luistert naar de inwoners’ – en Oog blijft weg van de weinig diplomatieke scheldpartijen en andere suggestieve ram- en stampteksten.

Van belang is de kans op een (nee, echt!) heuse gele-hesjes-achtige kermisstaking. Steeds weer wordt gehoord ‘als wij ons feestje op de zaterdagavond niet hebben, doen wij niet meer mee aan de Solexrace, niet aan het ringsteken, niet aan de aanspanningen, niet aan de Volksspelen, …’

Van belang is ook de al dan niet juiste gedachte die bij velen bestaat: ‘Het is gewoon een kwestie van geld. Die zaterdagnacht is de duurste deel van de Feestweek voor de politie, dus daarom is die er als eerste afgehaald. Het heeft niets met onrust te maken, want die was er niet. Het is een ambtenarenbesluit, voortgekomen uit Bel-mensen die het dorp niet kennen.’

Ook op een andere manier zou blijken dat het om geld gaat. Als d’Ouwe Tak en Het Vitus inderdaad niet meedoen, zou de gehele extra beveiliging ten laste komen van Moeke Spijkstra – als die wel kermisactiviteiten zou willen doen. Zou al gauw gaan om € 80.000. Dat gaat Moeke niet betalen. Van die zijde wordt immers gesteld dat de raad ‘de zaterdagavond om zeep heeft geholpen, ervan uitgaande dat de horeca de beveiliging toch wel zou betalen’. Niet dus, gaat Moeke niet doen. Tenzij …

Want, zo valt ook te vernemen, het afhaken van Tak en Vitus kan betekenen dat de kermis gered moet worden door… misschien wel een gezamelijke financiële inspanning (zeg: achterkamertjes-deal) tussen gemeente en Moeke?

Interessant is in ieder geval te zien tot hoe ver de onderlinge loyaliteit van de horeca gaat …

Of … stapt de gemeente over de onterechte angst (ook die voor gezichtsverlies) heen en krijgt de horeca alsnog de kans om haar plan ten uitvoer te brengen? (Al dan niet met ingekorte horeca-opening.) Of durft men het alsnog aan om het alom gewaardeerde Oog-plan te volgen – feestweek van woensdagmiddag tot zaterdagavond met ingekorte horeca-opening en eventueel ingedikt programma?

Ten slotte zijn er sterke geruchten dat er op Koningsdag op al dan niet ludieke wijze een of meer meningen (…) zullen worden verkondigd over de gang van zaken rond de kermiszaterdagavond.

Houd oren én ogen open! (Doe dat altijd!)

Prettige dag.

Geef een reactie