Nieuw dak & bijna nieuwe lip

Henk van den Bergh Smederij krijgt een nieuw dak – en alles wat daar bij hoort.
Staanders en liggers zijn waarschijnlijk nog uit 1790 – vervanging is echter noodzakelijk.

DCIM100MEDIADJI_0802.JPG

DCIM100MEDIADJI_0798.JPG

Een Huizer vliegt er ook rond met een drone –  wil ‘leuke’ foto maken van Henk de bouwheer – maar …

henk drone 1 - 1

… stuurt z’n drone in Henks gezicht, …

henk drone 2b - 1

… met als resultaat een paar flinke sneeën. Waarmee een al eeuwenoud regionaal verschil op moderne wijze is onderstreept.

henk lip - 1

Gewiebel op De Woensberg + update!

Vorige week was er een informatieavond over het collegebesluit om circa 300 Oekraïeners onder te brengen in 60 drie-assige stacaravans op het Blaricummer gedeelte van De Woensberg. Het zou gaan om een periode van minimaal twee jaar, langer is niet uitgesloten. Daarbij zou met de eigenaar afgesproken zijn dat de stacaravans met alles erop en eraan, na vertrek van de Oekraïeners zo mogen blijven staan. Dat lijkt dan te tenderen naar ‘geschikt voor permanent gebruik tot in de eeuwigheid’. Vraag is of het de bedoeling is dat er via via en hoe dan ook in genoemd gebied permanente bewoning (lees: een woonwijkje) kan komen.
Opvallend was dat, ondanks het feit dat het college kennelijk genoemd besluit kon nemen zonder daarbij de gemeenteraad te bevragen of daar in ieder geval een debat mee te voeren, gemeld werd dat er een bouwstop is opgelegd aan de eigenaar c.q. de uitvoerders van werkzaamheden. Kennelijk is er ondanks de almacht van het college in deze vergunning nodig voor het graven van sleuven (voor water en elektriciteit). Waarbij de vraag opkomt of er ook niet vergunningen nodig zouden zijn geweest voor de reeds uitgevoerde sloop-, rooi- en kapwerkzaamheden. Overigens is recent een vergunning aangevraagd voor de kap van 31 bomen – naar verluidt zou daarmee de capaciteit van de huidige parkeerplaats kunnen worden uitgebreid.
Bevreemdend is dat het werkverkeer en de aanvoer van de stacaravans over de Woensbergweg langs de begraafplaats gaat plaatsvinden – de zandweg die redelijk kort geleden een inrijverbod heeft gekregen voor auto’s, ter behoud van de natuur. Dat schiet dan dus niet op.
Opvallend was ook dat de burgemeester meldde dat een en ander in ieder geval plaatsvindt ‘in de geest van de wet’. Hetgeen toch een beetje het gevoel oproept dat die wet van rubber is …

Wordt vervolgd.

Update: om 19:34u (!) komt per email van de gemeente het volgende binnen:
• Vandaag heeft het college van burgemeester en wethouders twee vergunningen verleend. De vergunningen betreffen het uitvoeren van graafwerkzaamheden en het aanbrengen van verhardingen en zijn nodig om de eventuele archeologische waarden in het gebied te beschermen. De eerste 200 m2 afgraving was vergunningvrij. (Weer wat geleerd …)
• Ook staat het college tijdelijk toe dat de aanvoer van materialen langs de begraafplaats verloopt en is besloten de weg te beschermen met bouwplaten.

DCIM101MEDIADJI_0731.JPG