Koninklijke onderscheiding voor Simone Kleinsma

Vanmiddag is mevrouw S. de Graef-Kleinsma benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Zij krijgt de onderscheiding vanwege haar grote betekenis voor de Nederlandse toneel-, musical- en televisiewereld. Zij weet met haar intense rolvertolking het publiek te raken. Er is veel waardering voor haar professionaliteit en de manier waarop zij jonge acteurs begeleidt. Ook zet mevrouw de Graef-Kleinsma (hierna: Simone Kleinsma) zich al jaren belangeloos in voor diverse goede doelen.

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch heeft de onderscheiding en de bijbehorende versierselen zondag in het DeLaMar theater uitgereikt na de feestelijke voorstelling ter gelegenheid van het eenjarig jubileum van de musical Was Getekend, Annie M.G. Schmidt, waarin Simone Kleinsma de titelrol speelt.

Fernhout – en een foto

Bij de Historische Kring aan de Brinklaan kunt u tot 23 september terecht voor een expositie van werk van Klaas Fernhout. Tevens kunt u dan de wandgrote foto aanschouwen die de HK als schenking heeft gekregen van Rabobank Gooi-Noord, vestiging Laren. Saillant detail is dat op de foto de vorige schaapskooi staat, die in 2008 door brandstichting is verwoest. Vermeldenswaard is ook dat de foto te breed was voor de wand waarop zij nu hangt – daarom heeft het rechterdeeltje van de foto een plaats gevonden op de deur naar het archief/magazijn.