Weer sporten – wie, wat, waar, hoe?

Jeugd tot en met 18 jaar kan nu onder begeleiding weer samen sporten in de buitenlucht. Samen met de buurtsportcoaches en de bestuurders van sportvoorzieningen hebben de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren hierover afspraken gemaakt. De gemeenten volgt hierbij het landelijk protocol van het NOC/NSF.

“Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen georganiseerd buiten sporten. Zij hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Officiële wedstrijden zijn verboden. Steeds geldt: geen ouders langs de lijn en thuis douchen. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis”, aldus de gemeenten.

Niet-leden
Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging. Als een niet-lid wil weten of hij mag mee sporten bij een vereniging, moet er zelf contact opgenomen worden met de vereniging.

Gebruik van de sportvoorzieningen is alleen toegestaan onder begeleiding en met toestemming van de sportvereniging. Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt, heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol.

Locaties
De gemeente heeft een aantal locaties buiten aangewezen om te kunnen sporten. Binnenlocaties zijn gesloten. Het gaat om:

BVV, SDS, Stad en Lande Ruiters, BLTC, LTV De Bijvanck, Scouting Tymen de Sayer.