Tegen natuursluip

Voor de Woensbergweg (langs de camping overgaand in onverhard, over de Woensberg heen naar de begraafplaats) geldt nu aan beide zijden een geslotenverklaring voor auto’s en motoren. Dit om sluipverkeer van en naar de camping – mede uit zorg voor de natuur – te voorkomen.
woensbergweg-bord - 1

HvB-eatles

Geen Abbey Road maar Stroomside Slowly Road. De Hart voor Blaricum-fractie keert terug in de tijd om op de Stroomzijde in de Blaricummermeent in navolging van de ‘fab four’ – ofwel de Beatles – een veilige oversteek te wagen. hvbeatles

Voor Hart voor Blaricum is het al lang een feit: de HOV zou hier nooit mogen rijden, maar over het Merk/Randweg. Helaas moeten we nu dealen met de beslissing die jaren terug is genomen, maar wel onder strikte voorwaarden.

Dagelijks steken hier honderden kinderen met de fiets of lopend over verspreid over drie verschillende overgangen van de Stroomzijde. Het is nu al gevaarlijk en met de komst van de HOV-bussen wordt het bloedlink

Na kennis genomen te hebben van beoogde veiligheidsmaatregelen om Stroomzijde autoluw en 30 km te maken, zodat uitsluitend de HOV-bus hier nog gebruik van kan maken en de vele overstekende kinderen beter beschermd worden, kan Hart voor Blaricum zich volledig vinden in deze voorstellen. Temeer omdat ook de gevaarlijke kruising Floris V-dreef en Zuiderzeedreef eveneens betrokken wordt en met een 30 km plateau daarvan profiteert.  De fractie roept op: All together now! Snelheid op de Stroomzijde is voor ‘Yesterday’. 

Vlnr: Satyamo Uijldert, Ramona Beemsterboer-Van Urk Dam, Mieke Bakker, Willem Pel en Han Landman.

 

30?

Op 6 juli is zal de gemeenteraad een besluit nemen over het Voorlopig Ontwerp voor Blaricum-Dorp-Noord. Dan zal ook blijken of de raad de ingediende motie van de VVD steunt voor het onderzoek naar 30 km/u in de bebouwde kom in heel Blaricum.
Naast een uitgebreide brief aan de gemeenteraad met argumenten voor de 30KM laat het Bewonersinitiatief Bergweg/Meentzoom weten:
‘Wij willen u tevens informeren dat de jongste bewoner van de Bergweg en een van de oudste bewoners van de Meentzoom vrijdag a.s. de handtekeningen van de bewoners  aan wethouder Klingenberg zullen overhandigen. Dit zal plaatsvinden om 15.15 uur op het gemeentehuis aan de Kerklaan in Blaricum. U bent uiteraard van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Ook op de Bergweg en Meentzoom zullen de bewoners zich laten zien.’Schermafbeelding 2021-06-30 om 09.48.16

Nu wordt het veilig …

Kennelijk waren de K+R-borden niet wettelijk genoeg. Met de P-borden plus onderborden moet wat wel mag en wat niet nu volkomen duidelijk zijn, en zullen de beoogde veiligheid en ‘vlotte’ doorstroming worden gerealiseerd … – we gaan het zien. Vraag is nog wel waarom de K+R-borden op de Verbindingsweg ook niet door P-borden plus onderborden worden vervangen.
Schermafbeelding 2021-06-25 om 09.08.42

Rotonde in de wei

De herindeling van het ‘woonwagenkamp’ aan de Achter Capitten bestaat uit het aanleggen van een extra rijbaan, een aantal parkeervakken en een rotonde. Daartoe is een deel van het weiland ‘aan de pacht onttrokken’ (met instemming van de pachter). Ook zal er op perceelnummer 1 een nieuwe woonwagen (woning) worden gebouwd. Alles is gebaseerd op collegebesluiten en benodigde vergunningen.