Belangrijk parkeernieuws centrum Blaricum-Dorp

1. Naast de bestaande parkeerplaats op Huizerweg/Bergweg is het terrein dat de afgelopen periode in gebruik was door de stratenmakers, ten behoeve van de feestdagen tijdelijk ingericht als parkeerterrein. Er kunnen 15 tot 20 auto’s staan.
2. Op de dam van Budje en Thea kunnen vandaag en morgen zes auto’s worden geparkeerd.
3. Op de dammen van de achterburen van AH kunnen negen auto’s worden geparkeerd.

Opgeteld is er voor circa 30 à 35 auto’s extra parkeerruimte. Dus.
Plus: ook morgen loopt er (weer) een boa rond. Daarnaast is er altijd nog die camera …

Maar het beste is natuurlijk op de fiets – twee of drie keer heen en weer? Nou, en?

‘Direct een bekeuring’

De gemeenteraad mag binnenkort ja (of nee) zeggen tegen het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2020. Daarin staat een aantal speerpunten, zoals ook het onderstaande:
(Even terzijde: bedoelt men met ‘dorpskern’ het centrum van Blaricum-Dorp? Zeg/schrijf dat dan!)

Ter illustratie twee foto’s van het parkeren bij de school … in de Bijvanck. Ja beste kijker, ook daar – wat dacht u?! Ook daar even snel de auto neergezet op/voor een rollatorvoorziening, even snel een paar goed geparkeerde auto’s geblokkeerd en ook daar iets langer dan even lekker parkeren op de duurbetaalde Kiss and Ride-strook. De prangende vraag blijft natuurlijk: ‘Wíe gaat dan direct die bekeuringen uitdelen?’

We leggen het even uit …

Het profiel van de Middenweg is veranderd. De rijbaan met parkeerplaatsen is een beetje verschoven, zodat er aan de rechterkant een iets bredere stoep kon worden gemaakt. Daarover kan men nu – mits er niet bijna alle dagen vuilcontainers staan … – tamelijk gemakkelijk al dan niet met kinderwagen en rollator lopen. Nu komt het, let op!
Komende vanaf de Blaricumsche Boekhandel loopt men dus over de stoep op de foto rechts. Als men dat doet op de stoep links, komt men halverwege ‘klem’ te staan tussen haag en geparkeerde auto (rode pijl). Dus men neme de rechterstoep (gele lijn en pijlen). Wil men naar de Schoolstraat (Blaercom, winkels), dan is daarvoor een verlaagde stoeprand gemaakt. Aan de overkant eveneens – daar kan men dan (gemakkelijk met kinderwagen en rollator) de stoep weer op, de bocht om, enzovoort. Het is dus niet de bedoeling om daar te parkeren! Zeker niet met twee wielen op de stoep. En ook niet voor de uitrit (in aanleg) van het hoekpand (naast/achter de Mini). Overigens mag nog wel even de haag van dat hoekpand worden afgeslankt – nu is deze zeker een halve tot een hele stoeptegel overhangend en dus te breed. Zou het lukken – zonder boa?

We leggen het even uit …

Binnen de zogenaamde blauwe zone (aangegeven door borden zoals rechts) mag men alleen parkeren op plaatsen die met blauw zijn gemarkeerd. Geen blauw = niet parkeren. Waar deze drie auto’s staan geparkeerd (soms nog een vierde pal in de bocht), is geen blauw. Dus mag het niet. Maar er zijn toch geen boa’s. En een echte (…) politieagent die een bon schrijft, is net zo zeldzaam als fotograaf zonder camera. Dus kan het wel.
Het college van B&W vindt dat de handhaving op orde is. En sinds het loslaten van de fusiegedachte schijnt de lokale bestuurskracht op miraculeuze wijze als een al dan niet illegale vuurpijl omhoog te zijn gegaan. Dus veel plezier vandaag met boodschappen doen – en met het valsspelen ten koste van andermans veiligheid.