Parkeren op eigen terrein … + update

… van Art of Living by Marquiette, terwijl er diverse borden zijn die de status van dat terrein aangeven, en ook de overgang van openbare ruimte naar eigen terrein niet te missen is …, en de auto dan ook nog over twee plaatsen neer zetten – dat leidt onvermijdelijk tot …
park-egenterr1 - 1

… een duidelijke boodschap.

Update: het was een van de ‘buurtjes’ – ’s ochtends een beetje gehaast de auto ‘daar maar even neergezet vanwege een vrachtwagen die in de weg stond’ … en ‘m toen vergeten. 

Ach, onder de mantel der liefde is altijd veel plaats.

Tegen de verloedering

Alle aanwonenden van de Driftlaan tussen Eemnesserweg en de Capittenweg vragen in een brief aan de fractievoorzitters om aandacht en actie voor hun probleem – de verloedering van hun straat door de parkeerhoeveelheid en het parkeergedrag van breng- en haalouders.

Zo zeggen zij:
‘Wij wonen met veel plezier aan de Driftlaan, maar maken ons zorgen over de congestie, verkeersveiligheid, parkeeroverlast en ontgroening in en van de Driftlaan en de kruising met de Eemnesserweg, als gevolg van het rij- en parkeergedrag van ouders en verzorgers van schoolgaande kinderen. 
Inmiddels is het zo dat de toegankelijkheid en ontsluiting van onze straat en kruising gedurende het openen en sluiten van de scholen voor bewoners in het geding is vanwege congestie en wild parkeren.’

driftlaan - 1

Over de teloorgang stellen zij:
‘Alle bermen en niet omheinde delen openbaar groen zijn in de loop der tijd aan gort gereden en kapot geparkeerd, inclusief krokussen en insecten. Onze laan is in de loop der jaren qua aanzicht en biodiversiteit echt verloederd. Wij willen hier letterlijk paal en perk aan stellen en roepen daarbij uw hulp in.’

De briefschrijvers stellen voor dat er dwingende maatregelen komen die zoden aan de dijk zetten zodat de congestie afneemt, de verkeersveiligheid toeneemt en de bescherming van het openbaar groen en bermen aan de Driftlaan eindelijk wordt gewaarborgd.

En:
‘Gedragsverandering zal helaas moeten worden afgedwongen, niet alleen via handhaving, maar vooral door natuurlijke obstakels zoals paaltjes en bomen die elders in de gemeente eveneens zijn aangebracht.’

De briefschrijvers willen op korte termijn met de fractievoorzitters in gesprek.

Stopverbod

Kruislaan: het eerste stuk aan de linkerzijde in de zgn. schoolzone wordt stopverbod. Daar mag men dus ook niet ‘even’ staan, men mag er helemaal niet meer staan. Dit verbod wordt ingesteld vanwege de gecombineerde drukte van school en tankstation. Over de prioriteitenstelling kan men discussiëren …, maar het maken van bezwaar heeft voor dit verkeersbesluit geen opschortende werking. Weddenschappen over hoe lang de handhaving effectief aanwezig zal zijn (zie kiss&ride-stroken), kunt u elders afsluiten.
kruislaan