Toen

Volgens aanleveraar Paul van den Bergh is deze foto gemaakt rond 1920 door Defensie. Wat opvalt is niet alleen de praktisch boomloze begraafplaats, maar ook de engen zijn dat.
Over de tijdsindicatie zegt Frans Ruijter: ‘Dat klopt wel, omstreeks die tijd is de algemene begraafplaats gesticht op voorspraak van Dr. de Vries Robbe. Hij woonde op Rozenhage aan de Eemnesserweg. Hij wilde niet dat het plan van de gemeente uitgevoerd zou worden, namelijk de ‘ongelovigen’ begraven in het ‘kleine heitje’. Dat vond hij te dicht bij zijn huis. Hij betaalde het ontwerp en de uitvoering en vijf jaar onderhoud. Met als voorwaarde dat hij en voor zijn gezin levenslang een bepaald aantal m2 kreeg om kosteloos begraven te worden. En dat is tot op de dag van vandaag nog zo.’