Waarin het rijkste dorp arm kan zijn …

Kennelijk geen dialoog meer mogelijk – en de aanzet daartoe (raadsbreed gesteund amendement raadsvergadering 25 januari 2022) door aperte knulligheid van het openbaar bestuur (op 31 januari jl.) niet nagekomen. Lees: vernield.

En nu?

Met petities naar elkaar schreeuwen?
En de uitkomsten daarvan ook weer in twijfel trekken?
(Van de eerste 60 ondertekenaars van de ‘voor-petitie’ zijn er 29 anoniem dan wel van buiten Blaricum,
hetgeen de afgelopen periode precies het verwijt was richting de ‘tegen-petitie’ …)
En is de oproep ‘zo veel mogelijk delen!’ niet een (onbedoeld) synoniem van ‘elkaar zo veel mogelijk ophitsen!’?

Is er nog een dialoog mogelijk? Gebaseerd op feiten, op waarheid – en respect?

Zijn de 15 gemeenteraadsleden alsnog in staat iets meer te doen dan zwijgend zitten?

Of laten we met z’n allen sociale grens- en scheurlijnen ontstaan die niet meer zijn te repareren?

///

Zorgen over de Huizerweg + update 29/1

4be39-aspergketelaar-1-kopie.jpg

Update 29-1:

Eigenaar pand Huizerweg 2 en 2a geeft de volgende reactie:
Schermafbeelding 2023-01-29 om 11.02.29 PM

Oog:
Ondanks deze reactie blijven er meerdere vragen bestaan over bedoeling en toekomstig gebruik van het pand.
Met name de functie c.q. betekenis in de openbare ruimte van het centrum dient glashelder te worden.
Ook behoeven de consequenties voor huurders een volledige en oprechte uitleg.
Op korte termijn zal worden getracht deze vragen beantwoord te krijgen.

Bijna voorbij

Vrijdag 27 januari zijn Claudia en Sandra voor hun laatste dag in De Blaricumsche Boekhandel
Al heeft u genoeg paperclips in huis – toch maar even langsgaan voor een groet, een bedankje.
Overigens gaat de Boekhandel vooralsnog gewoon door. Sandra: ‘Er zijn genoeg ‘handjes’ om de winkel met alles erop en eraan tot in ieder geval april door te laten draaien.’ Oké …, maar afscheid is afscheid. Snik.
claudia sandra - 1 (1) kopie