Geen hoogbouw op de hofjes

In Infobulletin nr. 2 van de Alliantie over de toekomst van de zgn. seniorenhofjes in Blaricum-Dorp (30 sociale woningen) wordt gemeld dat, met name door het ontbreken van draagvlak bij omwonenden,  is afgezien van nieuwbouw en hoogbouw. Het plan is nu ‘onderhoud en isolatie’ voor 24 van de 30. Mogelijk worden de zes woningen aan Hazeleger/Oude Renbaan vervangen door 10 woningen. Soms heeft actievoeren wel degelijk zin.

Schermafbeelding 2023-04-06 om 11.46.32

Burgemeester weer wat meer ingeburgerd

Burgemeester Barbara de Reijke kreeg rond borrel- en hapjestijd bij Clairz Interior Design in De Garage nummer 30 alweer van De Gooische TamTam aangeboden. In het nummer wordt over 10 bladzijden een aantal Blaricumse ‘hotspots’ in woord en beeld gebracht: winkels en horeca waarop menig gemeente jaloers zal zijn. Ook de burgemeester zelf is in de nieuwste TamTam te vinden, met foto en een interview. Dat sluit af met ‘De regio is nieuw voor ons, maar we leren snel!’ Dat zal vanavond zeker het geval zijn geweest.
tamtam1 - 1

Van links naar rechts Sarah Saarberg (hoofdredacteur), Barbara de Reijke, Christian de Beer (uitgever GTT).

Muziek waardeert theater

Op donderdag 30 maart om 16:00 uur reikte een aantal vrijwilligers van het Blaricum Music Festival een cheque van € 500,-***  uit aan de directie en vrijwilligers van Het Theater in Blaricum. Het Theater kan dit bedrag inzetten voor een leuke activiteit voor hun vrijwilligers. Het Blaricum Music Festival én Het Theater kunnen beide niet zonder cultuur minnende vrijwilligers. Iedereen die mee wil helpen kan zich altijd bij een van de organisaties melden.
vrijwillig vv - 1

*** Tijdens de Vrijwilligersavond op 27 oktober ontvingen vrijwilligers van Het Blaricum Music Festival de vrijwilligersprijs. Daarbij hoort een cheque van 500 euro. Het bedrag mag naar eigen keuze worden besteed aan een doel dat de Blaricumse gemeenschap ten goede komt. Zie boven.