In plaats van mij aan te geven …

… bij winkelpersoneel wegens het niet dragen van een mondkapje, kunt u beter mij direct en persoonlijk aanspreken. Graag zonder mondkapje. Dan zal ik u – op basis van de wetenschap! – uitleggen dat mondkapjes niet alleen schadelijk zijn voor de drager, maar ook voor degenen in zijn/haar directe omgeving.
Schermafbeelding 2022-01-21 om 09.32.33Schermafbeelding 2022-01-21 om 09.34.12

Het hele artikel leest u hier.

AH-plan in de RTG (update)

In de vanavond digitaal te houden RTG zal ook het bouwplan van AH ter tafel komen. Onderstaande artist impression (aangeleverd door kritische inspreker, gemaakt op basis van de publiekelijk beschikbare informatie) brengt een en ander in beeld. Opvallend ten opzichte van tekeningen die in december jl. door AH zijn gepresenteerd, is de torenachtige uitbouw aan de rechterzijde (kant van Studio Erik Gutter). Naar verluidt zit daar het trappenhuis in voor de drie beoogde appartementen. Niet geheel duidelijk is hoe dit onderdeel door bestaande en/of nog te planten bomen e.d. aan het zicht zal worden onttrokken.
Update: Albert Heijn heeft laten weten zich niet erg in deze voorstelling te kunnen vinden. Weliswaar worden de contouren redelijk correct in beeld gebracht, maar het is niet duidelijk hoe de verandering daadwerkelijk zal worden. Ook het ontbreken van de context (andere bebouwing en bomen) draagt niet bij aan de duidelijkheid, aldus AH. De torenachtige uitbouw (AH benoemt die als ‘de schoorsteen’) wordt door de Welstand aangemerkt als ‘charmant’. Wordt vervolgd.
ah impress