Nog geen akkoord Blaricum-Dorp-Noord

Uit ondermeer de recente RTG is gebleken dat wat betreft de wensen, opvattingen en plannen over Blaricum-Dorp-Noord (Bergweg en Meentzoom) er flinke verschillen bestaan tussen de Klankbordgroep, het Voorlopig Ontwerp Blaricum-Dorp Noord, diverse instanties en visies en de huidige situatie.
Van de zijde van het Burgerinitiatief (zeker 92% van alle direct betrokken adressen) wordt de gemeenteraad opgeroepen wethouder Klingenberg tot september a.s. de tijd te geven een en ander veel meer op elkaar te laten aansluiten.
bergweg-tele - 1Schermafbeelding 2021-06-26 om 10.43.23Schermafbeelding 2021-06-26 om 10.43.48

Nog geen Blaricum Music Festival

Helaas was de situatie twee weken geleden (een maand voor de start, voor ons het ‘point of no return’) nog te onduidelijk om met een relatief gerust hart iets noemenswaardigs op te zetten – we hebben dus moeten beslissen om nu niets te organiseren.

2c370-piazolla1-1

Na een moeilijk jaar hadden wij er weer erg veel zin in om van 24 juni tot en met 4 juli een fantastische editie van het Blaricum Music Festival neer te zetten. We waren bereid om tot het laatste moment te wachten met alles definitief maken (en daarna dubbel zo hard te werken) opdat de kans op doorgaan het grootst zou zijn.
We weten sinds vorige week pas dat er weer mondjesmaat publiek bij concerten in binnenruimtes aanwezig mag zijn (iets meer als je iedereen ertoe verplicht zich te laten testen, wat ons betreft een ‘draak’ van een maatregel…) en we zitten natuurlijk nog met allerlei reisblokkades (testen, quarantaine etc.) wat het bijna onmogelijk maakt om de musici die wij willen uitnodigen ook daadwerkelijk – op tijd – op het podium te krijgen. Zo was onze orkestdirigent Mathieu Herzog bijvoorbeeld voor één concert naar Zuid-Korea gevlogen; hij moest daar twee weken in quarantaine, hij dirigeerde zijn enige concert en mocht daarna in Zwitserland (waar hij woont) nóg tien dagen in quarantaine. Hij was zo dus een maand ‘zoet’ met één concert. Los van de financiële consequenties die dit voor de uitnodigende partij heeft; dit willen wij onze hooggeëerde musici niet aandoen.
Het plan is nu om – als mogelijk – in september of oktober een paar kleine concerten te organiseren, dit vooral om de fantastische ‘spirit’ die tijdens de festivals van 2018 en 2019 is ontstaan levend te houden en wellicht zelfs aan te wakkeren… En dan willen we net voor de zomervakantie van 2022 weer uitpakken met een editie vol topsolisten, topensembles, een heerlijk groot orkest en veel fantastische masterclasses!
Om dit te realiseren zullen wij u – meer dan ooit – nodig hebben dus schroomt u vooral niet het ons te laten weten als u kunt/wilt bijdragen aan het welslagen van dit fantastische festival. We hebben het geplande groeipad door Corona twee jaar moeten verlaten maar met onze creativiteit, inventiviteit en doorzettingsvermogen zullen we – als een Feniks – sterker dan ooit herrijzen uit de Corona-as!
Dank voor uw enthousiasme en blijvende steun. Zodra er weer iets te melden is hoort u dit natuurlijk van ons en dan staat dit ook op www.blaricumfestival.com.
Met een warme Blaricumse groet,
Peter Santa en het gehele Blaricum Music Festival-team
///

En wanneer het centrum?

Fijn hoor dat er 35 miljoen uitgetrokken wordt om de Bijvanck hier en daar ‘op te knappen’. En vijf miljoen voor de Bouwvenen, ook leuk. Nooit echt tijdens alle ronddwalingen in beide buurten het idee gekregen dat de problemen (…) daar zo groot waren dat er zulke bedragen voor nodig zijn – maar dat kan aan de ogen liggen waarmee gekeken is. Toch kruipt wel een beetje het vreemde gevoel het hoofd in dat het vooral de jonge (en dus in alles relatief modernere) wijken zijn waar zorg en geld naar toe gaan. En of dat dus nou echt wel zo dringend nodig is …

Want … diezelfde ogen (en die van vele anderen) zien namelijk met grote regelmaat welke chaos en gevaarlijke situaties en milieubelastende toestanden er bestaan in het oudste gedeelte van de gemeente, het zogenaamde centrum van Blaricum-Dorp. Beter gezegd: het gedeelte waar in gezondere (pardon: normalere) dagen de kermis staat. Dus van Moeke tot de Sportbank, en vanaf de Muziektent tot de Boekhandel. En dat wordt niet alleen gezien, maar te vaak ook aan den lijve en geest ervaren.

Is er al een wethouder die of raadslid dat over dit stukje van de gemeente het o zo noodzakelijke renovatieplan heeft bedacht? Een plan waardoor er veel en veel meer gezonde en veilige ruimte komt voor voetgangers en fietsers? Iets met allure dat past bij een gemeente die zichzelf en zijn inwoners en bezoekers respecteert? Of blijven we nog eens jarenlang meegebogen hoofden en knikkende knieën dienstbaar aan de volstrekt achterhaalde opvatting dat ‘de bereikbaarheid van de middenstand van primair belang is’? Is het een kwestie van inzicht? Of van durf?

Wellicht ook wordt het tijd voor een verantwoordelijke, duurzame en op de lange termijn gerichte keuze waar het gaat om de volgorde: éérst de openbare ruimte veel vriendelijker en veiliger maken voor voetgangers en fietsers, en daarna kijken welke mogelijkheden en ruimte er zijn voor ondernemers die nog wat meer of anders willen dan nu.

DCIM100MEDIADJI_0348.JPG

Kinderen en corona

Wijdeouders.nl is een burgercollectief van verontruste ouders uit heel Nederland die zich zorgen maken over de invloed van coronamaatregelen op de geestelijke en lichamelijke gezondheid van kinderen. Inmiddels zijn daar ouders van 1071 scholen (+ 28 in de laatste 24 uur) bij aangesloten. Van de vijf Blaricumse basisscholen gaat het om één (Basisschool Dorp, waarschijnlijk de OBB). De Bernardus heeft laten weten dat zij de RIVM-coronamaatregelen volgt. Meer nuttige info HIER.

Schermafbeelding 2021-05-25 om 08.46.27

Schermafbeelding 2021-05-25 om 08.48.12